प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु तथा माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण

०९ वैशाख २०७९, शुक्रवार

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु तथा माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.