प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 भूउपयोग ऐन, २०७९

भूउपयोग ऐन, २०७९    

2 कृषि तथा पशुपछी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९

कृषि तथा पशुपछी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९    

3 सुशासन ऐन, २०७९

सुशासन ऐन, २०७९    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.