प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

२०८० फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी

२१ चैत्र २०८०, बुधवार

२०८० फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.