प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद देखि सम्म
1 मा. शेरधन राई मा. शेरधन राई मुख्यमन्त्री २०७४।११।०३ २०७८।०५।१० थप हेर्नुहोस्
2 मा. भीम प्रसाद आचार्य मा. भीम प्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री २०७८।०५।१० २०७८।०७।१६ थप हेर्नुहोस्
3 मा. राजेन्द्र कुमार राई मा. राजेन्द्र कुमार राई मुख्यमन्त्री २०७८।०७।१६ २०७९।०९।२५ थप हेर्नुहोस्
4 मा. हिक्मत कुमार कार्की मा. हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री २०७९-०९-२५ २०८०-०४-१६ थप हेर्नुहोस्
5 माननीय उद्धव थापा माननीय उद्धव थापा मुख्यमन्त्री २०८०।०४।१७ २०८०-०५-२२ थप हेर्नुहोस्
6 मा. हिक्मतकुमार कार्की मा. हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री २०८०-०५-२२ २०८०-०६-२७ थप हेर्नुहोस्
7 मा. केदार कार्की मा. केदार कार्की मुख्यमन्त्री २०८०-०६-२८ २०८१-०१-२७ थप हेर्नुहोस्

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.