प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद देखि सम्म
1 मा. हिक्मत कुमार कार्की मा. हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री २०८०-०५-२२ २०८०-०६-२७
2 मा. शेरधन राई मा. शेरधन राई मुख्यमन्त्री २०७४।११।०३ २०७८।०५।१०
3 मा. भीम प्रसाद आचार्य मा. भीम प्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री २०७८।०५।१० २०७८।०७।१६
4 मा. राजेन्द्र कुमार राई मा. राजेन्द्र कुमार राई मुख्यमन्त्री २०७८।०७।१६ २०७९।०९।२५
5 मा. हिक्मत कुमार कार्की मा. हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री २०७९।०९।२५ २०८०।०३।२०
6 माननीय उद्धव थापा माननीय उद्धव थापा मुख्यमन्त्री २०८०-०५-२२

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.