प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०८०

प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०८० हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

2 वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८

वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८

3 आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

4 सार्वजनिक सुनवाई

सार्वजनिक सुनवाई    

5 प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७९

प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७९    

6 संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९    

7 प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक कार्यविधि

प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक कार्यविधि    

8 कोभिड-१९ जनसुरक्षा कोष संचालन कार्यविधि

कोभिड-१९ जनसुरक्षा कोष संचालन कार्यविधि    

9 प्रदेश सेवाका कर्मचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६

प्रदेश सेवाका कर्मचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.