प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद देखि सम्म
1 श्री यादव प्रसाद कोइराला श्री यादव प्रसाद कोइराला प्रमुख सचिव २०७४।१०।२१ २०७४।१२।३० थप हेर्नुहोस्
2 श्री सुरेश प्रधान श्री सुरेश प्रधान प्रमुख सचिव २०७५।०१।०४ २०७५।०३।२० थप हेर्नुहोस्
3 श्री केदार न्यौपाने श्री केदार न्यौपाने प्रमुख सचिव २०७५।०४।२८ २०७६।०१।१२ थप हेर्नुहोस्
4 श्री सुरेश अधिकारी श्री सुरेश अधिकारी प्रमुख सचिव २०७६।०१।१३ २०७६।१०।२२ थप हेर्नुहोस्
5 श्री दिनेश भट्टराई श्री दिनेश भट्टराई प्रमुख सचिव २०७६।१०।२९ २०७७।११।०४ थप हेर्नुहोस्
6 श्री सुमनराज अर्याल श्री सुमनराज अर्याल प्रमुख सचिव २०७७।११।१२ २०७८।०४।२९ थप हेर्नुहोस्
7 डा. रामप्रसाद घिमिरे डा. रामप्रसाद घिमिरे प्रमुख सचिव २०७८।०४।३२ २०७९।०३।१४ थप हेर्नुहोस्
8 श्री विनोद प्रकाश सिंह श्री विनोद प्रकाश सिंह प्रमुख सचिव २०७९।०३।१६ २०७९।०५।२९ थप हेर्नुहोस्
9 डा. दिपक काफ्ले डा. दिपक काफ्ले प्रमुख सचिव २०७९-१२-२० २०८०-०९-०२ थप हेर्नुहोस्

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.