प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

२०८० साल माघ महिनाको चालु (PLGSP) खर्चको फाँटबारी

१५ फाल्गुन २०८०, मङ्गलवार

२०८० साल माघ महिनाको पूँजीगत (PLGSP) खर्चको फाँटबारी

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.