प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

माननीय पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री श्री खिनु लङ्वा लिम्बु

०९ वैशाख २०७९, शुक्रवार

माननीय पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री श्री खिनु लङ्वा लिम्बु    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.