प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

२०७८ श्रावण- आस्विनस्म्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु

०६ मंसिर २०७८, सोमवार

२०७८ श्रावण- आस्विनस्म्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.