हालका सूचना

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८

२१ श्रावण २०८०, आइतवार

वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.