हालका सूचना

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

०३ जेठ २०७९, मङ्गलवार

परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.