प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

२३ चैत्र २०७९, बिहिवार

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.