प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

२०८० फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी

२१ चैत्र २०८०, बुधवार

२०८० साल माघ महिनाको चालु (PLGSP) खर्चको फाँटबारी

१५ फाल्गुन २०८०, मङ्गलवार

२०८० साल माघ महिनाको चालु खर्चको फाँटबारी

१५ फाल्गुन २०८०, मङ्गलवार

२०८० साल माघ महिनाको पूँजीगत (PLGSP) खर्चको फाँटबारी

१५ फाल्गुन २०८०, मङ्गलवार

२०८० साल माघ महिनाको पूँजीगत खर्चको फाँटबारी

१५ फाल्गुन २०८०, मङ्गलवार

२०७६ साल मंसिर महिनाको खर्च, राजश्व र धरौटी सम्बन्धी विवरण

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

आ.व. २०७६-७७ को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति विवरण

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आम्दानी र खर्च विवरण

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.