प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

२०७६ साल मंसिर महिनाको खर्च, राजश्व र धरौटी सम्बन्धी विवरण

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

आ.व. २०७६-७७ को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति विवरण

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आम्दानी र खर्च विवरण

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.