प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित)

२४ असार २०८१, सोमवार

लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.