प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

माननीय वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री श्री शेखर चन्द्र थापा

०९ वैशाख २०७९, शुक्रवार

माननीय वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री श्री शेखर चन्द्र थापा    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.