प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

२०७६ श्रावण- कार्तिक सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरुको विवरण

३० मंसिर २०७६, सोमवार

२०७६ श्रावण- कार्तिक सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरुको विवरण

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.