प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

प्रदेश नं. १ को सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थितिपत्र, २०७९

२६ माघ २०७९, बिहिवार

प्रदेश नं. १ को सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थितिपत्र, २०७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.