प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

मिति २०८१ जेष्ठ ४ गतेको निर्णयानुसार कोशी प्रदेशको स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यरत सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुको सरुवा

०४ जेठ २०८१, शुक्रवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.