प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.