हालका सूचना

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

कृषि तथा पशुपछी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

कृषि तथा पशुपछी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.