प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

कृषि तथा पशुपछी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

कृषि तथा पशुपछी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.