प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.