प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५

३१ जेठ २०७८, सोमवार

जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.