प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५

३१ जेठ २०७८, सोमवार

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.