प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.