प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४

३० जेठ २०७८, आइतवार

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.