हालका सूचना

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

श्री जयनारायण अधिकारी (+ 977-023-456063/455078/455108)

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.