प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

२०७९।१२।२८ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु

२८ चैत्र २०७९, मङ्गलवार

२०७९।१२।२८ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.