प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
मिति सूचना शीर्षक डाउनलोड
०४ माघ २०७९, बुधवार ०४ माघ २०७९, बुधवार कोरोना जनसुरक्षा कोष आम्दानी खर्चको विवरण
०३ माघ २०७९, मङ्गलवार ०३ माघ २०७९, मङ्गलवार कोभिड-१९ अपडेट २०७७-१०-०३
२४ माघ २०७८, सोमवार २४ माघ २०७८, सोमवार कोभिड-१९ अपडेट २०७७-१०-२४
२८ माघ २०७७, बुधवार २८ माघ २०७७, बुधवार कोभिड-१९ अपडेट २०७७-१०-२८
२७ माघ २०७७, मङ्गलवार २७ माघ २०७७, मङ्गलवार कोभिड-१९ अपडेट २०७७-१०-२७
.

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.