प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक कार्यविधि

०३ माघ २०७९, मङ्गलवार

प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक कार्यविधि    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.