प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 यस कार्यालयको मिति २०८०।१२।०१ को निर्णयानुसार अन्तर मन्त्रालय सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको मिति २०८०।१२।०१ को निर्णयानुसार अन्तर मन्त्रालय सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

2 यस कार्यालयको विभिन्न मितिमा भएको निर्णयानुसार सरुवा/कामकाज भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको विभिन्न मितिमा भएको निर्णयानुसार सरुवा/कामकाज भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

3 यस कार्यालयको मिति २०७८-१२-०१ देखि २०७८-१२-१५ सम्म भएका सरुवा, कामकाज, काजफिर्ता तथा पदस्थापन भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको मिति २०७८-१२-०१ देखि २०७८-१२-१५ सम्म भएका सरुवा, कामकाज, काजफिर्ता तथा पदस्थापन भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

4 यस कार्यालयको मिति २०७८।११।२२ को निर्णयानुसार सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको मिति २०७८।११।२२ को निर्णयानुसार सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

5 यस कार्यालयको मिति २०७८।११।१६ को निर्णयानुसार सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको मिति २०७८।११।१६ को निर्णयानुसार सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.